ETlab - eye tracking laboratory

Od roku 2014 provozuje Ústav marketingu a obchodu specializovanou neuromarketingovou laboratoř vybavenou přístrojem na snímání pohybu očí - eye trackerem. Tento přístroj umožňuje realizaci výzkumů vlivu grafických informací na spotřebitele.

 

V laboratoři se zabýváme zejména výzkumem:

  • kvality webových prezentací,
  • vzhledu tiskových materiálů (časopisů, letáků a jiných publikací),
  • prodejních nástrojů v místě prodeje (regály, vystavení zboží, sekudnární vystavení a další),
  • obalů výrobků, zejména se zaměřením na potraviny.

Pro studenty je možnost zpracovávat s využitím eye trackingu diplomové práce (preferujeme studenty specializace Komerční komunikace).

 

Kontaktní osobou je Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D.

 

Podrobnější informace a výsledky výzkumů naleznete na www.etlab.cz