Praktické stáže na UMO!

13. 9. 2022 -

Stejně jako na jiných fakultách, i naši doktorandi vyjíždí na praktické stáže do zahraničí. Příkladem je stáž našeho doktoranda Michala Pšurného v Laboratory of Consumers Studies v Nitře. Získal tam praktické zkušenosti s technologií eye-trackingu, EEG a facereadingu a jak lze tyto technologie využít ve výzkumu spotřebního chování.

Doktorand Michal Pšurný trávil část minulého semestru na stáži v Laboratoři společenských studií ( Laboratory of Consumers Studies), která je součástí Fakulty ekonomiky a managementu v Nitře.

Tato laboratoř slouží na realizování výzkumů v oblasti managementu a ekonomie s využitím biometrických a neurozobrazovacích přístrojů. Laboratoř se skládá ze 4 částí:

  • simulovaného prodejního prostoru na podrobné zkoumání nákupního procesu a rozhodování člověka při výběru produktů,
  • mulitfunkčního senzorického stolu s implicitním získáváním zpětné vazby pro zkoumání vnímání výrobků, obalů, designu a použitých materiálů,
  • aromatizačního boxu pro zkoumání vlivu vůní na vnímáníná a preference člověka,
  • a univerzální části pro výzkum reklam, webů a onlinee aplikací.